Tidtabeller Sommar 2021

Giltig från och med 2021-06-28 till och med 2021-08-22

4. Mekanv. – Bergsbyn – Svedjevägen – C – Mobacken

LÖRDAG & SÖNDAG
Giltig från och med 2021-06-28 till och med 2021-08-22

Tur nr: Ant:MekanvägenRisbergsg./Svedjev.
Bytespunkt
Centrum Ske-åOrtvägen
35, 67-06.1506.3006.4506.55
37, 69-07.1507.3007.4507.55
39, 71-08.1508.3008.4508.55
41, 73-09.1509.3009.4509.55
43, 75-10.1510.3010.4510.55
45, 77-11.1511.3011.4511.55
47, 79-12.1512.3012.4512.55
49, 81-13.1513.3013.4513.55
53, 85-14.4515.0015.1515.25
55, 87-15.4516.0016.1516.25
57, 89-16.4517.0017.1517.25
59, 91-17.4518.0018.1518.25
61, 93-18.4519.0019.1519.25
63, 95-19.4520.0020.1520.25
65, 97-20.4521.0021.1521.25

Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte

Bytespunkt:
På nya hållplatsen Risbergsg./Svedjev. Under sommaren 2021 kommer det vara 20-30 minuters väntetid för byten mellan linje 3 och 4.

4. Mobacken – C – Svedjevägen – Bergsbyn – Mekanvägen

LÖRDAG & SÖNDAG
Giltig från och med 2021-06-28 till och med 2021-08-22

Tur nr:Ant:OrtvägenCentrum Ske-åRisbergsg./Svedjev.
Bytespunkt
Mekanvägen
42, 74-06.3006.4506.5507.10
44, 76-07.3007.4507.5508.10
46, 78-08.3008.4508.5509.10
48, 80-09.3009.4509.5510.10
50, 82-10.3010.4510.5511.10
52, 84-11.3011.4511.5512.10
54, 86-12.3012.4512.5513.10
56, 88-13.3013.4513.5514.10
60, 92-15.0015.1515.2515.40
62, 94-16.0016.1516.2516.40
64, 96-17.0017.1517.2517.40
66, 98-18.0018.1518.2518.40
68, 100-19.0019.1519.2519.40
70, 102-20.0020.1520.2520.40
72, 104-21.0021.1521.2521.40

Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte

Bytespunkt:
På nya hållplatsen Risbergsg./Svedjev. Under sommaren 2021 kommer det vara 20-30 minuters väntetid för byten mellan linje 3 och 4.