Tidtabeller våren 2022

Giltig från och med 2022-03-14 till och med 2022-06-18

4. Bergsbyvägen – Floraskolan – C – Mobacken

LÖRDAG & SÖNDAG
Giltig från och med 2022-03-14 till och med 2022-06-18

Turnr:Ant:BergsbyvägenFloraskolanCENTRUM SKE-ÅOrtvägen
75.109-06.1506.3406.4506.55
77.111-07.1507.3407.4507.55
79.113-08.1508.3408.4508.55
81.115-09.1509.3409.4509.55
83.117-10.1510.3410.4510.55
85.119-11.1511.3411.4511.55
87.121-12.1512.3412.4512.55
89.123-12.4513.0413.1513.25
91.125-13.4514.0414.1514.25
93.127-14.4515.0415.1515.25
95.129-15.4516.0416.1516.25
97.131-16.4517.0417.1517.25
99.133-17.4518.0418.1518.25
101.135-18.4519.0419.1519.25
103.137-19.4520.0420.1520.25
105.139-20.4521.0421.1521.25
107.141-21.4522.0422.1522.25

Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte

Specialtecken/anmärkningar:

Trafikinskränkningar
vinter/vår 2022:
l
Röda dagar går trafiken som söndag.

4. Mobacken – C – Floraskolan – Bergsbyvägen

LÖRDAG & SÖNDAG
Giltig från och med 2022-03-14 till och med 2022-06-18

Turnr:Ant:OrtvägenCENTRUM SKE-ÅFloraskolanBergsbyvägen
74.110-06.3006.4506.5107.05
76.112-07.3007.4507.5108.05
78.114-08.3008.4508.5109.05
80.116-09.3009.4509.5110.05
82.118-10.3010.4510.5111.05
84.120-11.3011.4511.5112.05
86.122-12.3012.4512.5113.05
88.124-13.0013.1513.2113.35
90.126-14.0014.1514.2114.35
92.128-15.0015.1515.2115.35
94.130-16.0016.1516.2116.35
96.132-17.0017.1517.2117.35
98.134-18.0018.1518.2118.35
100.136-19.0019.1519.2119.35
102.138-20.0020.1520.2120.35
104.140-21.0021.1521.2121.35
106.142-22.0022.1522.2122.35

Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte

Specialtecken/anmärkningar:

Trafikinskränkningar
vinter/vår 2022:
l
Röda dagar går trafiken som söndag.

Tidtabeller Sommar 2021

Giltig från och med 2021-06-28 till och med 2021-08-22

4. Mekanv. – Bergsbyn – Svedjevägen – C – Mobacken

LÖRDAG & SÖNDAG
Giltig från och med 2021-06-28 till och med 2021-08-22

Tur nr: Ant:MekanvägenRisbergsg./Svedjev.
Bytespunkt
Centrum Ske-åOrtvägen
35, 67-06.1506.3006.4506.55
37, 69-07.1507.3007.4507.55
39, 71-08.1508.3008.4508.55
41, 73-09.1509.3009.4509.55
43, 75-10.1510.3010.4510.55
45, 77-11.1511.3011.4511.55
47, 79-12.1512.3012.4512.55
49, 81-13.1513.3013.4513.55
53, 85-14.4515.0015.1515.25
55, 87-15.4516.0016.1516.25
57, 89-16.4517.0017.1517.25
59, 91-17.4518.0018.1518.25
61, 93-18.4519.0019.1519.25
63, 95-19.4520.0020.1520.25
65, 97-20.4521.0021.1521.25

Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte

Bytespunkt:
På nya hållplatsen Risbergsg./Svedjev. Under sommaren 2021 kommer det vara 20-30 minuters väntetid för byten mellan linje 3 och 4.

4. Mobacken – C – Svedjevägen – Bergsbyn – Mekanvägen

LÖRDAG & SÖNDAG
Giltig från och med 2021-06-28 till och med 2021-08-22

Tur nr:Ant:OrtvägenCentrum Ske-åRisbergsg./Svedjev.
Bytespunkt
Mekanvägen
42, 74-06.3006.4506.5507.10
44, 76-07.3007.4507.5508.10
46, 78-08.3008.4508.5509.10
48, 80-09.3009.4509.5510.10
50, 82-10.3010.4510.5511.10
52, 84-11.3011.4511.5512.10
54, 86-12.3012.4512.5513.10
56, 88-13.3013.4513.5514.10
60, 92-15.0015.1515.2515.40
62, 94-16.0016.1516.2516.40
64, 96-17.0017.1517.2517.40
66, 98-18.0018.1518.2518.40
68, 100-19.0019.1519.2519.40
70, 102-20.0020.1520.2520.40
72, 104-21.0021.1521.2521.40

Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte

Bytespunkt:
På nya hållplatsen Risbergsg./Svedjev. Under sommaren 2021 kommer det vara 20-30 minuters väntetid för byten mellan linje 3 och 4.