Tidtabeller vinter 2022/2023

4. Bergsbyvägen – Floraskolan – Centrum – Mobacken

MÅNDAG – FREDAG
Giltig från och med 2022-08-21 till och med 2022-12-11.

Tur.nr:Ant:BergsbyvägenFloraskolanCENTRUM SKE-ÅOrtvägen
1-05.1505.3005.4505.55
3-05.4506.0006.1506.25
5-06.1506.3006.4506.55
7-06.4507.0007.1507.25
9-07.1507.3007.4507.55
11-07.4508.0008.1508.25
13-08.1508.3008.4508.55
15-08.4509.0009.1509.25
17-09.1509.3009.4509.55
19-09.4510.0010.1510.25
21-10.1510.3010.4510.55
23-10.4511.0011.1511.25
25-11.1511.3011.4511.55
27-11.4512.0012.1512.25
29-12.1512.3012.4512.55
31-12.4513.0013.1513.25
33-13.1513.3013.4513.55
35-13.4514.0014.1514.25
37-14.1514.3014.4514.55
39-14.4515.0015.1515.25
41-15.1515.3015.4515.55
43-15.4516.0016.1516.25
45-16.1516.3016.4516.55
47-16.4517.0017.1517.25
49-17.1517.3017.4517.55
51-17.4518.0018.1518.25
53-18.1518.3018.4518.55
55-18.4519.0019.1519.25
57-19.1519.3019.4519.55
59-19.4520.0020.1520.25
61-20.1520.3020.4520.55
63-20.4521.0021.1521.25
65-21.1521.3021.4521.55
67-21.4522.0022.1522.25
69-22.1522.3022.45*

Specialtecken/anmärkningar:
– = Ingen anmärkning.

*
= Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.

Trafikinskränkningar vintern 2022/2023:

* Röda dagar går trafiken som söndag.
* Julafton 24/12 går trafiken som lördag med undantaget att alla turer med avgång från starthållplats kl. 15.30 samt alla turer därefter är inställda. Det innebär att sista turerna som går från Centrum/Stationsgatan är de kl. 15.15.
* Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag.

4. Mobacken – Centrum – Floraskolan – Bergsbyvägen

MÅNDAG – FREDAG
Giltig från och med 2022-08-21 till och med 2022-12-11.

Tur nr:Ant.:OrtvägenCENTRUM SKE-ÅFloraskolanBergsbyvägen
2-05.3005.4505.5106.05
4-06.0006.1506.2106.35
6-06.3006.4506.5107.05
8-07.0007.1507.2107.35
10-07.3007.4507.5108.05
12-08.0008.1508.2108.35
14-08.3008.4508.5109.05
16-09.0009.1509.2109.35
18-09.3009.4509.5110.05
20-10.0010.1510.2110.35
22-10.3010.4510.5111.05
24-11.0011.1511.2111.35
26-11.3011.4511.5112.05
28-12.0012.1512.2112.35
30-12.3012.4512.5113.05
32-13.0013.1513.2113.35
34-13.3013.4513.5114.05
36-14.0014.1514.2114.35
38-14.3014.4514.5115.05
40-15.0015.1515.2115.35
42-15.3015.4515.5116.05
44-16.0016.1516.2116.35
46-16.3016.4516.5117.05
48-17.0017.1517.2117.35
50-17.3017.4517.5118.05
52-18.0018.1518.2118.35
54-18.3018.4518.5119.05
56-19.0019.1519.2119.35
58-19.3019.4519.5120.05
60-20.0020.1520.2120.35
62-20.3020.4520.5121.05
64-21.0021.1521.2121.35
66-21.3021.4521.5122.05
68-22.0022.1522.2122.35
70-22.3022.45*

Specialtecken/anmärkningar:
*= Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.
– = Ingen anmärkning.

Trafikinskränkningar vintern 2022/2023:

* Röda dagar går trafiken som söndag.
* Julafton 24/12 går trafiken som lördag med undantaget att alla turer med avgång från starthållplats kl. 15.30 samt alla turer därefter är inställda. Det innebär att sista turerna som går från Centrum/Stationsgatan är de kl. 15.15.
* Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag.