Tidtabeller Sommar 2022

Giltig från och med 2022-06-19 till och med 2022-08-20

30. Skelleftehamn C – Mekanvägen

MÅNDAG – FREDAG
Giltig från och med 2022-06-19 till och med 2022-08-20

Tur nr:Ant:Skelleftehamn CUrsviken C Mekanvägen
1-05.05 x05.20

Specialtecken/anmärkningar:
x = Linje 30 trafikerar Ursviken C,
ingen hålltid angiven.
– = Ingen anmärkning.

Trafikinskränkningar sommaren 2022:
Midsommarafton går trafiken som lördag.
– Midsommardagen går trafiken som söndag

INFO:
Linje 30 gör det möjligt att ta sig från Skelleftehamn till Torsgatan Södra och Östra tidigt på morgonen vid skiftbyte. Linje 30 fortsätter som linje 3 kl. 05.20 från Mekanvägen mot centrum via Torsgatan.

30. Skelleftehamn C – Mekanvägen

LÖRDAG & SÖNDAG
Giltig från och med 2022-06-19 till och med 2022-08-20

Tur nr:Ant:Skelleftehamn CUrsviken C Mekanvägen
1-06.05 x06.20

Specialtecken/anmärkningar:
x = Linje 30 trafikerar Ursviken C,
ingen hålltid angiven.
– = Ingen anmärkning.

Trafikinskränkningar sommaren 2022:
– Midsommarafton går trafiken som lördag.
– Midsommardagen går trafiken som söndag

INFO:
Linje 30 gör det möjligt att ta sig från Skelleftehamn till Torsgatan Södra och Östra tidigt på morgonen vid skiftbyte. Linje 30 fortsätter som linje 3 kl. 06.20 från Mekanvägen mot centrum via Torsgatan.

30. Mekanvägen – Skelleftehamn C

FREDAG, LÖRDAG & SÖNDAG
Giltig från och med 2022-06-19 till och med 2022-08-20

Tur nr:Ant:MekanvägenUrsviken C Skelleftehamn C
1-19.40-19.55

Specialtecken/anmärkningar:
x = Linje 30 trafikerar Ursviken C,
ingen hålltid angiven.
– = Ingen anmärkning.

Trafikinskränkningar sommaren 2022:
Midsommarafton går trafiken som lördag.
Midsommardagen går trafiken som söndag.

INFO:
Linje 30 gör det möjligt att ta sig från Torsgatan Södra och Östra till Skelleftehamn vid skiftbyte. Start med linje 3 kl. 19.30 från Torsgatan Östra till Mekanvägen. Bussen fortsätter som linje 30 till Skelleftehamn.