Tidtabeller Vinter 2022/2023

Giltig från och med 2022-08-21 och tills vidare

30. Skelleftehamn C – Mekanvägen

MÅNDAG – FREDAG
Giltig från och med 2022-08-21 till och med 2022-12-11.

Tur nr:Ant:Skelleftehamn CUrsviken C Mekanvägen
1-05.05 x05.20

Specialtecken/anmärkningar:
x = Linje 30 trafikerar Ursviken C,
ingen hålltid angiven.
– = Ingen anmärkning.

Trafikinskränkningar vintern 2022/2023:

* Röda dagar går trafiken som söndag.
* Julafton 24/12 går trafiken som lördag med undantaget att alla turer med avgång från starthållplats kl. 15.30 samt alla turer därefter är inställda. Det innebär att sista turerna som går från Centrum/Stationsgatan är de kl. 15.15.
* Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag.

 

INFO:
Linje 30 gör det möjligt att ta sig från Skelleftehamn till Torsgatan Södra och Östra tidigt på morgonen vid skiftbyte. Linje 30 fortsätter som linje 3 kl. 05.20 från Mekanvägen mot centrum via Torsgatan.

30. Skelleftehamn C – Mekanvägen

LÖRDAG & SÖNDAG
Giltig från och med 2022-08-21 till och med 2022-12-11.

Tur nr:Ant:Skelleftehamn CUrsviken C Mekanvägen
1-06.05 x06.20

Specialtecken/anmärkningar:
x = Linje 30 trafikerar Ursviken C,
ingen hålltid angiven.
– = Ingen anmärkning.

Trafikinskränkningar vintern 2022/2023:
* Röda dagar går trafiken som söndag.
* Julafton 24/12 går trafiken som lördag med undantaget att alla turer med avgång från starthållplats kl. 15.30 samt alla turer därefter är inställda. Det innebär att sista turerna som går från Centrum/Stationsgatan är de kl. 15.15.
* Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag.

INFO:
Linje 30 gör det möjligt att ta sig från Skelleftehamn till Torsgatan Södra och Östra tidigt på morgonen vid skiftbyte. Linje 30 fortsätter som linje 3 kl. 06.20 från Mekanvägen mot centrum via Torsgatan.

30. Mekanvägen – Skelleftehamn C

FREDAG, LÖRDAG & SÖNDAG
Giltig från och med 2022-08-21 till och med 2022-12-11.

Tur nr:Ant:MekanvägenUrsviken C Skelleftehamn C
1-19.40x19.55

Specialtecken/anmärkningar:
x = Linje 30 trafikerar Ursviken C,
ingen hålltid angiven.
– = Ingen anmärkning.

Trafikinskränkningar vintern 2022/2023:
* Röda dagar går trafiken som söndag.
* Julafton 24/12 går trafiken som lördag med undantaget att alla turer med avgång från starthållplats kl. 15.30 samt alla turer därefter är inställda. Det innebär att sista turerna som går från Centrum/Stationsgatan är de kl. 15.15.
* Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag.

INFO:
Linje 30 gör det möjligt att ta sig från Torsgatan Södra och Östra till Skelleftehamn vid skiftbyte. Start med linje 3 kl. 19.30 från Torsgatan Östra till Mekanvägen. Bussen fortsätter som linje 30 till Skelleftehamn.