3. Stenbacka – Nyckelgatan Må-fre Vintern 2019 2019-08-31T11:03:59+00:00

Tidtabeller vinter 2019/2020

3. Stenbacka – Sj.dalen – Centrum – Sunnanå

Trafikförändringar!

Läs mer under Aktuellt

MÅNDAG – FREDAG
Giltig från och med 2019-09-02 och tillsvidare, dock längst 2020-06-21

Turnr:Anm:Stenbackavägenvia Sj.DalenCENTRUM SKE-ÅOrrvägenNyckelgatan
1Pl05.1505.2205.30
3Pl05.2505.4505.5206.00
7Pl05.5506.1506.2206.30
11Pl06.2506.4506.5207.00
15Pl06.5507.1507.2207.30
19Pl07.2507.4507.5208.00
23Pl07.5508.1508.2208.30
27Pl08.2508.4508.5209.00
29B, Pl08.5509.1509.2209.30
31Pl09.2509.4509.5210.00
33Pl09.5510.1510.2210.30
35Pl10.2510.4510.5211.00
37Pl10.5511.1511.2211.30
39B, Pl11.2511.4511.5212.00
41Pl11.5512.1512.2212.30
43Pl12.2512.4512.5213.00
45Pl12.5513.1513.2213.30
47Pl13.2513.4513.5214.00
49B, Pl13.5514.1514.2214.30
53Pl14.2514.4514.5215.00
57Pl14.5515.1515.2215.30
61Pl15.2515.4515.5216.00
65Pl15.5516.1516.2216.30
69Pl16.2516.4516.5217.00
73B, Pl16.5517.1517.2217.30
77Pl17.2517.4517.5218.00
79B, Pl17.5518.1518.2218.30
81Pl18.2518.4518.5219.00
85Pl19.2519.4519.5220.00
87B, Pl19.5520.1520.2220.30
89Pl20.2520.4520.5221.00
91Pl20.5521.1521.2221.30
93Pl21.2521.4521.5222.00
95Pl21.5522.1522.2222.30
97-22.2522.4522.5222.54*

Specialtecken/anmärkningar:

B = Går från Backabrovägen 5 minuter före avgångstid på Stenbackavägen.
Pl = Går till Plåtvägen.

Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte.

Trafikinskränkningar vintern 2019/2020

Röda dagar går trafiken som söndag.
Julafton 24/12 går trafiken som söndag med undantaget att alla turer med avgång 15.30 samt alla turer därefter är inställda.
Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag

3. Sunnanå – Centrum – Sj.dalen – Stenbacka

Trafikförändringar!

Läs mer under Aktuellt

MÅNDAG – FREDAG
Giltig från och med 2019-09-02 och tillsvidare, dock längst 2020-06-21

Turnr:Anm:NyckelgatanOrrvägenCENTRUM SKE-Åvia Sj.DalenStenbackavägen
2Pl05.1505.30
4Pl, B05.2505.2805.4506.00
8Pl05.5505.5806.1506.30
12Pl, B06.2506.2806.4507.00
16Pl,B06.5506.5807.1507.30
20Pl07.2507.2807.4508.00
24Pl07.5507.5808.1508.30
28Pl08.2508.2808.4509.00
30Pl08.5508.5809.1509.30
32Pl09.2509.2809.4510.00
34Pl09.5509.5810.1510.30
36Pl10.2510.2810.4511.00
38Pl, B10.5510.5811.1511.30
40Pl11.2511.2811.4512.00
42Pl11.5511.5812.1512.30
44Pl12.2512.2812.4513.00
46Pl, B12.5512.5813.1513.30
48Pl13.2513.2813.4514.00
50Pl13.5513.5814.1514.30
54Pl14.2514.2814.4515.00
58Pl, B14.5514.5815.1515.30
62Pl15.2515.2815.4516.00
66Pl15.5515.5816.1516.30
70Pl16.2516.2816.4517.00
74Pl, B16.5516.5817.1517.30
78Pl17.2517.2817.4518.00
80Pl17.5517.5818.1518.30
82Pl18.2518.2818.4519.00
84Pl, B18.5518.5819.1519.30
86Pl19.2519.2819.4520.00
90Pl20.2520.2820.4521.00
92Pl20.5520.5821.1521.30
94Pl21.2521.2821.4522.00
96Pl21.5521.5822.1522.30
98-22.5522.5823.1523.30

Specialtecken/anmärkningar:

Pl = Går från Plåtvägen 5 minuter före avgångstid på Nyckelgatan.
B = Går till Backabrovägen.

Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte.

Trafikinskränkningar vintern 2019/2020

Röda dagar går trafiken som söndag.
Julafton 24/12 går trafiken som söndag med undantaget att alla turer med avgång 15.30 samt alla turer därefter är inställda.
Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag