Tidtabeller Sommar 2020

Giltig från och med 2020-06-22 till och med 2020-08-16

3. Stenbacka – Centrum – Plåtvägen

MÅNDAG – FREDAG
Giltig från och med 2020-06-22 till och med 2020-08-16

Tur nr:Amn:StenbackavägenCENTRUM SKE-ÅOrrvägenNyckelgatanPlåtvägen
1-05.2505.4505.5106.0006.05
3-06.2506.4506.5107.0007.05
5-07.2507.4507.5108.0008.05
7-08.2508.4508.5109.0009.05
9-09.2509.4509.5110.0010.05
11-10.2510.4510.5111.0011.05
13-11.5512.1512.2112.3012.35
15-12.5513.1513.2113.3013.35
17-13.5514.1514.2114.3014.35
19-14.5515.1515.2115.3015.35
21-15.5516.1516.2116.3016.35
23-16.5517.1517.2117.3017.35
25-17.5518.1518.2118.3018.35
200-18.5519.1519.2119.3019.35
27-19.5520.1520.2120.3020.35
29-20.5521.1521.2121.3021.35
31-21.5522.15*

Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte

Specialtecken/anmärkningar:
* = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.

3. Plåtvägen – C – Stenbacka

MÅNDAG – FREDAG
Giltig från och med 2020-06-22 till och med 2020-08-16

Tur nr:Amn:PlåtvägenNyckelgatanOrrvägenCENTRUM SKE-ÅStenbackavägen
2-05.2005.2505.2805.4506.00
4-06.2006.2506.2806.4507.00
6-07.2007.2507.2807.4508.00
8-08.2008.2508.2808.4509.00
10-09.2009.2509.2809.4510.00
12-10.2010.2510.2810.4511.00
14-11.5011.5511.5812.1512.30
16-12.5012.5512.5813.1513.30
18-13.5013.5513.5814.1514.30
20-14.5014.5514.5815.1515.30
22-15.5015.5515.5816.1516.30
24-16.5016.5516.5817.1517.30
26-17.5017.5517.5818.1518.30
28-18.5018.5518.5819.1519.30
30-19.5019.5519.5820.1520.30
32-20.5020.5520.5821.1521.30
34-21.5021.5521.5822.15*

Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte

Specialtecken/anmärkningar:
* = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.