Tidtabeller Sommar 2021

Giltig från och med 2021-06-28 till och med 2021-08-22

3. Torsg Ö – C – Sunnanå – Plåtvägen

MÅNDAG – FREDAG
Giltig från och med 2021-06-28 till och med 2021-08-22

Tur nr:Anm:Torsgatan ÖstraRisbergsg. / Svedjev.Centrum SkeåOrrvägenNyckelgatanPlåtvägen
1-05.4505.52 x06.05
3-06.2006.2806.4506.52 x07.05
5-07.2007.2807.4507.52 x08.05
7-08.2008.2808.4508.52 x09.05
9-09.2009.2809.4509.52 x10.05
11-10.2010.2810.4510.52 x11.05
13-11.2011.2811.4511.52 x12.05
15-12.2012.2812.4512.52 x13.05
17-13.2013.2813.4513.52 x14.05
21-14.5014.5815.1515.22 x15.35
23-15.5015.5816.1516.22 x16.35
25-16.5016.5817.1517.22 x17.35
27-17.5017.5818.1518.22 x18.35
29-18.5018.5819.1519.22 x19.35
31-19.5019.5820.1520.22 x20.35
33-20.5020.5821.1521.22 x21.35

Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte

Specialtecken/anmärkningar:

x = Trafikerar Nyckelgatan, ingen hålltid angiven.

3. Plåtv. – Sunnanå – C –  Torsgat Ö

MÅNDAG – FREDAG
Giltig från och med 2021-06-28 till och med 2021-08-22

Tur nr:Ant: PlåtvägenNyckelgatanOrrvägenCentrum Ske-åRisbergsg. / Svedjev.Torsgatan Östra
2-05.2005.2505.2805.4505.5706.07
4-06.20 06.2506.2806.4506.5707.07
6-07.2007.2507.2807.4507.5708.07
8-08.2008.2508.2808.4508.5709.07
10-09.2009.2509.2809.4509.5710.07
12-10.2010.2510.2810.4510.5711.07
14-11.2011.2511.2811.4511.5712.07
16-12.2012.2512.2812.4512.5713.07
18-13.2013.2513.2813.4513.5714.07
22-14.5014.5514.5815.1515.2715.37
24-15.5015.5515.5816.1516.2716.37
26-16.5016.5516.5817.1517.2717.37
28-17.5017.5517.5818.1518.2718.37
30-18.5018.5518.5819.1519.2719.37
32-19.5019.5519.5820.1520.2720.37
34-20.5020.5520.5821.1521.2721.37
36-21.5021.5521.5822.1522.27*

Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte

Specialtecken/anmärkningar:
* = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.