Trafikljus Torsgatan

Torsgatan kommer att regleras med trafikljus under två veckor från och med 2019-10-01. Platsen är utanför bygget av Floraskolan direkt öster om Floravägen.

Skellefteå buss kommer följa gällande trafikregler och hänvisningar på platsen. Förhoppningsvis kommer detta inte att påverka busstrafiken avsevärt. Det är linje 1 och 8 som direkt kan drabbas av detta men det kan även medföra förseningar av övriga linjer då en dominoeffekt skulle kunna uppstå.

Vi hoppas på ett smidigt förfarande vid de tillfälliga trafikljusen.

Välkomna till bussen!

2019-10-01T07:58:16+00:00