Sommartabeller!

Från och med måndag 24/6 är det officiellt sommar i Skellefteå Lokaltrafik. Det betyder att sommartabellerna börjar gälla. Kom ihåg att kolla de nya tiderna så du hinner komma fram i tid. Glad sommar!

Skellefteåbuss Sommarbilder

2019-07-22T14:00:38+00:00