Nytt på Torsgatan

Från och med onsdag 24/10 trafikerar vi inte hållplats ”Torsgatan” längre. Samt för hållplats ”Norrvalla” gäller nya läget, de gamla lägena är avlysta.

Skyltar finns på plats. Välkomna!

Skellefteå kommun har byggt nya hållplatslägen på Torsgatans norra och södra sida strax väster om Norrvallagatan. Dessa nya hållplatser ersätter de gamla lägena för ”Norrvalla” samt hållplats ”Torsgatan” vilken helt tas bort. Detta görs för att snabba upp trafiken då de tidigare hållplatserna varit mycket nära varann.

Nya hållplatslägen, bild>>

Det här betyder tyvärr att det står fel i den tryckta tidtabellen ”Skellefteå Lokaltrafik vintern 2018/2019”.

2018-10-22T15:13:50+00:00