30. Klintfors – Hammarängen LÖ-SÖ 2019-06-17T11:17:16+00:00

Tidtabeller Vinter

Giltig från och med 2018-10-01 och tills vidare, dock längst 2019-04-28

30. Klintfors – Centrum – Sunnanå – Hammarängen

LÖRDAG & SÖNDAG
Giltig från och med 2018-10-01 och tills vidare, dock längst 2019-04-28

[table “105” not found /]
Tom tabellcell = trafikeras ej!

Specialtecken/anmärkningar:
F = Går ej julafton.

Trafikinskränkningar vintern 2018 / 2019:
● Röda dagar går trafiken som söndag.
● Julafton 24/12 går trafiken som söndag med undantaget att alla turer med avgång 15.30 samt alla turer därefter är inställda.
● Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag

30. Klintfors – Centrum – Sunnanå – Hammarängen

LÖRDAG & SÖNDAG
Giltig från och med 2018-10-01 och tills vidare, dock längst 2019-04-28

[table “104” not found /]
Tom tabellcell = trafikeras ej!

Specialtecken/anmärkningar:
F = Går ej julafton.
* = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.

Trafikinskränkningar vintern 2018 / 2019:
● Röda dagar går trafiken som söndag.
● Julafton 24/12 går trafiken som söndag med undantaget att alla turer med avgång 15.30 samt alla turer därefter är inställda.
● Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag

Tidtabeller Våren 2019

Giltig från och med 2019-04-29 t.o.m 2019-06-23

30. Klintfors – Centrum – Sunnanå – Hammarängen

LÖRDAG & SÖNDAG
Giltig från och med 2019-04-29 t.o.m 2019-06-23

[table “72” not found /]
Tom tabellcell = trafikeras ej!
Specialtecken/anmärkningar:

M = Går ej midsommarafton.

30. Klintfors – Centrum – Sunnanå – Hammarängen

LÖRDAG & SÖNDAG
Giltig från och med 2019-04-29 t.o.m 2019-06-23

[table “71” not found /]
Tom tabellcell = trafikeras ej!
Specialtecken/anmärkningar:

M = Går ej midsommarafton.
* = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här

Tidtabeller sommartid

Giltig från och med 2019-06-24 till och med 2019-08-18

30. Klintfors – Centrum – Sunnanå – Hammarängen

LÖRDAG & SÖNDAG
Giltig från och med 2019-06-24 till och med 2019-08-18

[table “86” not found /]
Tom tabellcell = trafikeras ej!

 

30. Hammarängen – Sunnanå – C – Klintfors

LÖRDAG & SÖNDAG
Giltig från och med 2019-06-24 till och med 2019-08-18

[table “84” not found /]
Tom tabellcell = trafikeras ej!

Specialtecken/anmärkningar:
*= Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.