20. Skelleftehamn – Solbacken LÖ-SÖ 2019-06-17T10:31:58+00:00

Tidtabeller Vinter

Giltig från och med 2018-10-01 och tills vidare, dock längst 2019-04-28

20. Skelleftehamn – Bergsbyn – Centrum – Morön – Solbacken

LÖRDAG & SÖNDAG
Giltig från och med 2018-10-01 och tills vidare, dock längst 2019-04-28

[table “102” not found /]
Tom tabellcell = trafikeras ej!
Specialtecken/anmärkningar:

F = Går ej julafton.
Rp = Går från Rönnskär portvakten, 5 min före avgångstid Skelleftehamn C.
* = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.

Trafikinskränkningar vintern 2018 / 2019:
● Röda dagar går trafiken som söndag.
● Julafton 24/12 går trafiken som söndag med undantaget att alla turer med avgång 15.30 samt alla turer därefter är inställda.
● Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag

20. Solbacken – Morön – Centrum – Bergsbyn – Skelleftehamn

LÖRDAG & SÖNDAG
Giltig från och med 2018-10-01 och tills vidare, dock längst 2019-04-28

[table “103” not found /]
Tom tabellcell = trafikeras ej!
Specialtecken/anmärkningar:
Rp = Går till Rönnskär, portvakten.
F = Går ej julafton.

Trafikinskränkningar vintern 2018 / 2019:
● Röda dagar går trafiken som söndag.
● Julafton 24/12 går trafiken som söndag med undantaget att alla turer med avgång 15.30 samt alla turer därefter är inställda.
● Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag

Tidtabeller Våren 2019

Giltig från och med 2019-04-29 t.o.m 2019-06-23

20. Skelleftehamn – Bergsbyn – Centrum – Morön – Solbacken

LÖRDAG & SÖNDAG
Giltig från och med 2019-04-29 t.o.m 2019-06-23

[table “69” not found /]
Tom tabellcell = trafikeras ej!
Specialtecken/anmärkningar:

P = Går från Rönnskär, portvakten 5 min före avgångstid i Ske-hamn (tur 77 / 113 och tur 9/ 131).
M = Går ej midsommarafton.
* = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.

20. Solbacken – Morön – Centrum – Bergsbyn – Skelleftehamn

LÖRDAG & SÖNDAG
Giltig från och med 2019-04-29 t.o.m 2019-06-23

[table “70” not found /]
Tom tabellcell = trafikeras ej!
Specialtecken/anmärkningar:

P = Går till Rönnskär, portvakten.
M = Går ej midsommarafton.
* = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.

Tidtabeller sommartid

Giltig från och med 2019-06-24 till och med 2019-08-18

20. Skelleftehamn – Bergsbyn – Centrum – Morön – Solbacken

LÖRDAG
Giltig från och med 2019-06-24 till och med 2019-08-18

[table “82” not found /]
Tom tabellcell = trafikeras ej!

Specialtecken/anmärkningar:
P= Går från portvakten Rönnskär 05.45 tur 53,
14.55 tur 67.
* = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.

20. Solbacken – Morön – Centrum – Bergsbyn – Skelleftehamn

LÖRDAG
Giltig från och med 2019-06-24 till och med 2019-08-18

[table “83” not found /]
Tom tabellcell = trafikeras ej!

Specialtecken/anmärkningar:
P= Går till Rönnskär,portvakten.
*= Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.

20. Skelleftehamn – Bergsbyn – Centrum – Morön – Solbacken

SÖNDAG
Giltig från och med 2019-06-24 till och med 2019-08-18

[table “87” not found /]
Tom tabellcell = trafikeras ej!

Specialtecken/anmärkningar:
P= Går från portvakten Rönnskär 05.45 tur 53,
14.55 tur 67.
* = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.

20. Solbacken – Morön – Centrum – Bergsbyn – Skelleftehamn

SÖNDAG
Giltig från och med 2019-06-24 till och med 2019-08-18

[table “88” not found /]
Tom tabellcell = trafikeras ej!

Specialtecken/anmärkningar:
P= Går till Rönnskär,portvakten.
*= Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.