20. Skelleftehamn – Solbacken MÅ – FRE – VÅREN 2019 2019-06-17T10:04:39+00:00

Tidtabeller Vinter 10/2 – 4/29

20. Skelleftehamn – Centrum – Moröhöjden – Solbacken

[table “92” not found /]

Giltig från och med 2017-10-02 och tillsvidare, dock längst 2018-04-29
Tom tabellcell = trafikeras ej!

20. Solbacken – Moröhöjden – Centrum – Skelleftehamn

[table “93” not found /]

Giltig från och med 2017-10-02 och tillsvidare, dock längst 2018-04-29
Tom tabellcell = trafikeras ej!

Tidtabeller Våren 2019

Giltig från och med 2019-04-29 t.o.m 2019-06-23

20. Skelleftehamn – Centrum – Moröhöjden – Solbacken

MÅNDAG-FREDAG
Giltig från och med 2019-04-29 t.o.m 2019-06-23

[table “63” not found /]
Tom tabellcell = trafikeras ej!
Specialtecken/anmärkningar:
N = Färdväg på Solbacken: Solbacksvägen – Serviceg. hpl 1 – Serviceg. hpl 2 – Varugatan Ö.
R = Går från Rönnskär kl. 15.15, Hyttstuga 3 och runt området, tur 43.
P = Går från portvakten Rönnskär 23.00, tur 73.
U = Går från Näsuddsvägen (f.d Utternbåtar) 5 min före avgångstid Ske-hamn Centrum.
* = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.

20. Solbacken – Moröhöjden – Centrum – Skelleftehamn

MÅNDAG-FREDAG
Giltig från och med 2019-04-29 t.o.m 2019-06-230

[table “64” not found /]
Tom tabellcell = trafikeras ej!
Specialtecken/anmärkningar:
R = Går till Rönnskär, in och runt området.
P = Går till Rönnskär, portvakten.
N = Går 16.25 från Serviceg. hpl 1 via Serviceg. hpl 2, tur 50.
U = Går till Näsuddsvägen (f.d Utternbåtar).
* = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.

Tidtabeller sommartid

Giltig från och med 2019-06-24 till och med 2019-08-18

20. Skelleftehamn – Centrum – Moröhöjden – Solbacken

MÅNDAG-FREDAG
Giltig från och med 2019-06-24 till och med 2019-08-18

[table “77” not found /]

Tom tabellcell = trafikeras ej!

Specialtecken/anmärkningar:
N
= Färdväg på Solbacken:
Solbacksvägen – Serviceg.
hpl 1 – Serviceg. hpl 2 – Varugatan Ö.
P= Går från portvakten
Rönnskär 14.55 tur 27.
U= Går från Näsuddsvägen
(f.d Utternbåtar), 5 min före
avgångstid Skelleftehamn C.
*= Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.

 

20. Solbacken – Moröhöjden – Centrum – Skelleftehamn

MÅNDAG-FREDAG
Giltig från och med 2019-06-24 till och med 2019-08-18

[table “78” not found /]
Tom tabellcell = trafikeras ej!

Specialtecken/anmärkningar:
P= Går till Rönnskär, portvakten.
U= Går till Näsuddsvägen (f.d Utternbåtar).
N= Går 16.15 från Serviceg.
hpl 1 via Serviceg. hpl 2 tur 36.