12. Centrum – Skelleftehamn NATT- FRE-LÖ 2019-06-23T23:58:57+00:00

Tidtabeller sommartid

Giltig från och med 2019-06-24 till och med 2019-08-18

12. Centrum – Torsgatan – Bergsbyn – Skelleftehamn

Giltig till och med 2019-08-18
Nattrafik fredag & lördag

[table “73” not found /]

Tom tabellcell = trafikeras ej!
Specialtecken/anmärkningar:
M= Går ej midsommarafton.
INFO:
Nattrafiken går natt mot lördag och natt mot söndag enl. ovan.

Trafikinskränkningar Vår, Sommar,2019:
– Röda dagar går trafiken som söndag.
– Midsommarafton 21/6 går trafiken som lördag fram till 15.00, därefter ingen trafik.
Det betyder följaktligen att linje 12 inte går midsommarafton.
– Midsommardagen 22/6 går trafiken som söndag.
Det betyder följaktligen att linje 12 inte går midsommardagen.
Nattaxa
Nattaxa gäller enbart vid enkelbiljett på linje 12, se sidan 4 för prisexempel vuxen. För resenärer med rabattkort
och periodkort gäller ordinarie taxa även på linje 12.

12. Skelleftehamn – Bergsbyn – Torsgatan – Centrum

Giltig till och med 2019-08-18
Nattrafik fredag & lördag

[table “74” not found /]

Tom tabellcell = trafikeras ej!

Specialtecken/anmärkningar:
M= Går ej midsommarafton.
INFO:
Nattrafiken går natt mot lördag och natt mot söndag enl. ovan.

Trafikinskränkningar Vår, Sommar 2019:
– Röda dagar går trafiken som söndag.
– Midsommarafton 21/6 går trafiken som lördag fram till 15.00, därefter ingen trafik.
Det betyder följaktligen att linje 12 inte går midsommarafton.
– Midsommardagen 22/6 går trafiken som söndag.
Det betyder följaktligen att linje 12 inte går midsommardagen.
Nattaxa
Nattaxa gäller enbart vid enkelbiljett på linje 12, se sidan 4 för prisexempel vuxen. För resenärer med rabattkort
och periodkort gäller ordinarie taxa även på linje 12.

Tidtabeller vinter

Giltig från och med 2018-10-01 och tills vidare, dock längst 2019-04-28


12. Centrum – Torsgatan – Bergsbyn – Skelleftehamn

Giltig från och med 2018-10-01 och tills vidare, dock längst 2019-04-28
Nattrafik fredag & lördag

[table “100” not found /]

Tom tabellcell = trafikeras ej!

INFO:
Nattrafiken går natt mot lördag och natt mot söndag enl. ovan.

Trafikinskränkningar vintern 2018 / 2019:
Röda dagar går trafiken som söndag.
Julafton 24/12 går trafiken som söndag med undantaget att alla turer med avgång 15.30 samt alla turer därefter är inställda.
Det betyder följaktligen att linje 12 inte går natten mellan julafton och juldagen.
Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag.
Det betyder följaktligen att linje 12 går natten mellan nyårsafton och nyårsdagen.

Nattaxa
Nattaxa gäller enbart vid enkelbiljett på linje 12, se sidan 4 i tidtabellen för prisexempel vuxen. För resenärer med rabattkort och periodkort gäller ordinarie taxa även på linje 12.

12. Skelleftehamn – Bergsbyn – Torsgatan – Centrum

Giltig från och med 2018-10-01 och tills vidare, dock längst 2019-04-28

Nattrafik fredag & lördag

[table “101” not found /]

Tom tabellcell = trafikeras ej!

INFO:
Nattrafiken går natt mot lördag och natt mot söndag enl. ovan.

Trafikinskränkningar vintern 2018 / 2019:
Röda dagar går trafiken som söndag.
Julafton 24/12 går trafiken som söndag med undantaget att alla turer med avgång 15.30 samt alla turer därefter är inställda.
Det betyder följaktligen att linje 12 inte går natten mellan julafton och juldagen.
Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag.
Det betyder följaktligen att linje 12 går natten mellan nyårsafton och nyårsdagen.

Nattaxa
Nattaxa gäller enbart vid enkelbiljett på linje 12, se sidan 4 i tidtabellen för prisexempel vuxen. För resenärer med rabattkort och periodkort gäller ordinarie taxa även på linje 12.