Förändring hållplats ”Medlefors” fr.o.m 29 april

Busshållplats Medlefors – i riktning mot Skellefteå C – dras in fr.o.m. 29 april 2019. Resenärer hänvisas till busshållplats Uppfinnarvägen.
(150m nordöst om avlyst hållplats, se karta i bif pdf)

Man kan alltså även i fortsättningen kliva av vid hållplats Medlefors om man kommer med bussen från centrum. Men påstigning mot centrum sker på hållplats Uppfinnarvägen på Bolidenvägen.

Karta>>

2019-04-17T11:57:56+00:00