Fler i bussarna!

Fler väljer att åka buss i Skellefteås nya kollektivtrafiksystem! September är den första hela kalendermånaden där det nya systemet kan mätas mot siffror från tidigare år. Glädjande nog visar siffrorna för september i år att 95 875 resor har gjorts i stadstrafiken – det är 639 fler än samma månad ifjol med jämförbar volym på trafiken. Tack till alla som bidragit till reseökningen! Och till er som ännu inte upptäckt alla fördelarna med det gemensamma resandet tillsammans med oss, välkomna ombord!

2019-10-16T09:42:04+00:00