Färdtjänsten

Färdtjänsten 2017-10-09T10:13:22+00:00

Färdtjänst

Färdtjänsten är en kompletterande kollektiv transportform till personer som på grund av ett varaktigt funktionshinder inte har möjlighet att nyttja allmänna kommunikationsmedel. Färdtjänst ansöks om hos Skellefteå Kommun. Skellefteå buss har avtal med Skellefteå Kommun och kör tillsammans med Skellefteå Taxi färdtjänst och sjukresor med specialfordon. Färdtjänsten har en egen beställningscentral för att ge god och personlig service till de resenärer som är i behov av färdtjänst.

 

Bokning av färdtjänst (för berättigade)

Tel: 0910-888 88
Fax: 0910-726624
E-post: fardtjansten@skebuss.se

Avgiftsfri kollektivtrafik på försök. Från och med 1 april 2014 kan den som har färdtjänst även åka gratis stadsbuss inom Skellefteå tätort. Avgiftsbefrielsen gäller för färdtjänstberättigade personer oavsett ålder och medföljande ledsagare som åker med Skellefteå buss.

Det är kommunfullmäktige som beslutat att kommunen tillsammans med Skellefteå buss under ett tvåårigt försök ska erbjuda färdtjänstberättigade personer fria bussresor inom Skellefteås Lokaltrafik. Förutom minskade kostnader för färdtjänstverksamheten finns flera skäl till att införa avgiftsfri kollektivtrafik; bland annat minskad miljöpåverkan och ökad egenmakt. Cirka 3 700 personer har beslut om färdtjänst i Skellefteå kommun. Efter 1 april 2016 har försöket utvärderas och det fortgår på obestämd tid.

Hur gör du för att nyttja detta?

Från och med den 1 april 2014 kan du och en medföljande åka gratis stadsbuss.
Möjligheten erbjuds dig som är färdtjänstberättigad, oavsett ålder, och har ett färdtjänstkort. Avgiftsbefrielsen gäller för resor med Skellefteå buss inom Skellefteå tätort. Medföljande ledsagare åker också gratis.

 

 

Så här gör du om du vill åka gratis med Skellefteå Lokaltrafik

Börja med att besöka kommunens kundtjänst i stadshuset Brinken. Där visar du upp ditt färdtjänstkort och får då ett särskilt busskort som är personligt. Kortet berättigar till avgiftsfria resor inom stadstrafiken. Det gäller som färdbevis tillsammans med ditt färdtjänstkort och visas upp för busschauffören vid resa.
Om du som färdtjänstberättigad inte själv kan ta dig till kundtjänst för att personligen hämta ut busskortet kan du skicka ett ombud. Den personen ska då ta med både ditt färdtjänstkort och din legitimation samt själv kunna legitimerera sig.

Har du frågor?

Kontakta kommunens kundtjänst på telefon 0910-73 50 00, tryck 1 eller via
http://www.skelleftea.se/skriv