2. Skelleftehamn – Ortv. Må-fre Vinter 2019 2019-09-23T14:15:48+00:00

Tidtabeller vinter, 2019/2020

2. Skelleftehamn -Bergsbyn – Centrum – Mobacken

Trafikförändringar!

Läs mer under Aktuellt

MÅNDAG – FREDAG
Giltig från och med 2019-09-02 och tillsvidare, dock längst 2020-06-21

Turnr:Anm:Ske-hamn CUrsviken CNybyggargatanCENTRUM SKE-ÅOrtvägen
1-05.0505.1205.1805.4506.00
3-05.3505.4205.4906.1506.30
7R06.0506.1206.1906.4507.00
11R06.3506.4206.4907.1507.30
15R07.0507.1207.1907.4508.00
17-07.2007.2707.3408.0008.15
19U07.3507.4207.4908.1508.30
23R08.0508.1208.1908.4509.00
25U08.3508.4208.4909.1509.30
27R09.0509.1209.1909.4510.00
29-09.3509.4209.4910.1510.30
31-10.0510.1210.1910.4511.00
33-10.3510.4210.4911.1511.30
35-11.0511.1211.1911.4512.00
37-11.3511.4211.4912.1512.30
39U12.0512.1212.1912.4513.00
41-12.3512.4212.4913.1513.30
43-13.0513.1213.1913.4514.00
45-13.3513.4213.4914.1514.30
49-14.0514.1214.1914.4515.00
53R14.3514.4214.4915.1515.30
57U15.0515.1215.1915.4516.00
61R15.3515.4215.4916.1516.30
65R16.0516.1216.1916.4517.00
67U16.2016.2716.3417.0017.15
69R16.3516.4216.4917.1517.30
73R17.0517.1217.1917.4518.00
75R17.3517.4217.4918.1518.30
77-18.0518.1218.1918.4519.00
79-18.3518.4218.4919.1519.30
81-19.0519.1219.1919.4520.00
83-19.3519.4219.4920.1520.30
85-20.0520.1220.1920.4521.00
87-20.3520.4220.4921.1521.30
89-21.0521.1221.1921.4522.00
91-21.3521.4221.4922.1522.30
93R22.3522.4222.4923.1523.30
95-23.3523.4223.4924.15*

Specialtecken/anmärkningar:

R = Går från Koppargåeden, Rönnskär 5 minuter före avgångstid Ske-hamn Centrum.
U = Går från Näsuddsvägen (f.d Utternbåtar), 5 mininuter före avgångstid Ske-hamn Centrum.
* = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.

Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte.

Trafikinskränkningar vintern 2019/2020

Röda dagar går trafiken som söndag.
Julafton 24/12 går trafiken som söndag med undantaget att alla turer med avgång 15.30 samt alla turer därefter är inställda.
Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag

2. Mobacken -Centrum – Bergsbyn – Skelleftehamn

Trafikförändringar!

Läs mer under Aktuellt

MÅNDAG – FREDAG
Giltig från och med 2019-09-02 och tillsvidare, dock längst 2020-06-21

Turnr:Anm:OrtvägenCENTRUM SKE-ÅNyåkersbackenUrsviken CSke-hamn C
2R05.1505.2205.3005.50
4R05.3005.4505.5206.0006.20
8R06.1506.2206.3006.50
12U06.3006.4506.5207.0007.20
16R07.0007.1507.2207.3007.50
20U07.3007.4507.5208.0008.20
24R08.0008.1508.2208.3008.50
26-08.1508.3008.3708.4509.05
28-08.3008.4508.5209.0009.20
30-09.0009.1509.2209.3009.50
32-09.3009.4509.5210.0010.20
34-10.0010.1510.2210.3010.50
36-10.3010.4510.5211.0011.20
38U11.0011.1511.2211.3011.50
40-11.3011.4511.5212.0012.20
42-12.0012.1512.2212.3012.50
44-12.3012.4512.5213.0013.20
46-13.0013.1513.2213.3013.50
48R13.3013.4513.5214.0014.20
50U14.0014.1514.2214.3014.50
54R14.3014.4514.5215.0015.20
58R15.0015.1515.2215.3015.50
60U15.1515.3015.3715.4516.05
62R15.3015.4515.5216.0016.20
66R16.0016.1516.2216.3016.50
70R16.3016.4516.5217.0017.20
74-17.0017.1517.2217.3017.50
78-17.3017.4517.5218.0018.20
80-18.0018.1518.2218.3018.50
82-18.3018.4518.5219.0019.20
84-19.0019.1519.2219.3019.50
86-19.3019.4519.5220.0020.20
88-20.0020.1520.2220.3020.50
90-20.3020.4520.5221.0021.20
92R21.0021.1521.2221.3021.50
94R21.3021.4521.5222.0022.20
96-22.0022.15*
98-22.3022.4522.5223.0023.20

Specialtecken/anmärkningar:

R = Går till Koppargården, Rönnskär.
U = Går till Näsuddsvägen.
* = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.

Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte.

Trafikinskränkningar vintern 2019/2020

Röda dagar går trafiken som söndag.
Julafton 24/12 går trafiken som söndag med undantaget att alla turer med avgång 15.30 samt alla turer därefter är inställda.
Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag